bg1icon  bg2icon  bg3icon  Reset    decrease   reset   increase   voice    
 | 
 
register
Mobile contact_us FAQ links help sitemap
Vision & Mission


PPj Vision (2016 - 2020)


“Ke arah Putrajaya Mampan 2020”


PPj Mission (2016 - 2020)


Menerajui perancangan, pembangunan dan perkhidmatan perbandaran untuk kesejahteraan Putrajaya melalui tadbir urus cekap dan berkesan


NILAI - NILAI BERSAMA :

- Kami mengutamakan pelanggan dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti

- Kami sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap perkara yang dilaksanakan

- Kami bekerja dalam satu pasukan bagi menjana kebolehan dan keupayaan bersama

- Kami mendukung dan mengamalkan integriti pada setiap masa

- Kami prihatin kepada komuniti dan alam sekitar


STRATEGIC PLAN PUTRAJAYA CORPORATION 2016 - 2020

STRATEGIC PLAN MINISTRY OF FEDERAL TERRITORIES 2016 - 2020

Strategic Plan Putrajaya Corporation 2016 - 2020
Bil Title Download Pdf
 1
Strategic Plan KWP 2016 - 2020
2
Strategic Plan PPj 2016 - 2020


 

button